ANUARUL ASOCIAŢIEI BALINT DIN ROMÂNIA


Redactor şef - Albert VERESS M.D. Sc.D.
Lector - Almoş Bela TRIF M.D., Sc.D., J.D., M.A. 
Coperta - Botond Miklós FORRÓ

Comitetul de redacţie: Tünde BAKA, Doina COZMAN, Dan Lucian DUMITRAȘCU, Evelyn FARKAS, Liana FODOREANU, Mircea LĂZĂRESCU, Aurel NIREȘTEAN, Ovidiu POPA-VELEA, Almos Bela TRIF (SUA), Simona TRIFU

Adresa redacţiei:
530.111 - MIERCUREA CIUC, str. Gábor Áron 10,
tel. 0266-371.136; 0744-812.900, (Dr. Veress Albert)

E-mail: veressalbert02@gmail.comalbert.veress@yahoo.comberciveress@asociatiabalint.ro

www.asociatiabalint.ro

 Editat de Asociaţia Balint din România

Manuscrisele sunt supuse lecturii unui comitet de referenţi, care primeşte manuscrisele cu parolă, fără să cunoască numele autorilor şi propune eventualele modificări care sunt apoi transmise autorului prin intermediul redacţiei.

Toate drepturile de multiplicare sau reeditare, chiar şi numai a unor părţi din materiale aparţin Asociaţiei Balint.

INDEX:

ISSN 2069–6388

ISSN‑L 2069–6388

 

Prezentarea ASOCIAŢIEI BALINT DIN ROMÂNIA

Data înfiinţării: 25 iulie 1993

Michael BALINT: Psihanalist englez de origine maghiară

Biroul asociației

Președinte :

Görög Ilona

abr.presedinte@gmail.com

Vicepreședinte :

Baka Tünde

tundeb13@freemail.hu

Secretar :

Pap Maria Mihaela

abr.secretariat@gmail.com

Trezorier :

Albert VERESS

veressalbert02@gmail.com

Membru:

Váradi István

istvanvaradi@inbox.com

Cenzor:

Holger-Ortwin Lux

Grupul BALINT:

Grup specific, alcătuit din cei care se ocupă de bolnavi și care se reunesc sub conducerea unuia sau a doi lideri, având ca obiect de studiu relația medic- bolnav, prin analiza transferului și contra-transferului între subiecți.

Specificul Asociației : apolitică, nereligioasă, inter-universitară, multi-disciplinară, de formație polivalentă.

Obiective : Formarea continuă a participanților. Încercarea de a îmbunătăți prin cuvânt calitatea relației terapeutice medic-pacient și a comunicării dintre membrii diferitelor categorii profesionale. Rol de “punte” între etnii, confesiuni, categorii sociale, regiuni, țări.

Activitatea Asociației :

-grupuri Balint,

-editarea Buletinului,

-formarea și supervizarea liderilor,

-colaborare la scară internațională.

Reguli privind înscrierea si plata cotizației

Cotizația se achită până la data de 31 martie a anului în curs. Cuantumul ei se hotărăște anual de către Biroul Asociației. Cei care nu achită cotizația până la data de 31 martie a anului în curs nu vor mai primi Buletinul din luna iunie, iar cei care nu vor plăti cotizația nici până la data de 31 martie a anului următor vor fi considerați restanțieri pe doi ani și vor fi excluși disciplinar din Asociație. Cotizația anuală include și abonamentul la Buletin. În cazul în care două persoane dintr-o familie sunt membrii Asociației, una dintre ele poate cere scutirea de la plata abonamentului la Buletinul Informativ. Studenții și pensionarii sunt scutiți de la plata cotizației, fiind necesară doar abonarea la Buletinul Asociației.

Taxa de înscriere în Asociație este de 20 EURO (nu se face reducere nici unei categorii socio-profesionale).

Abonamentul costă 8 EURO Plata abonamentului și a cotizației se face în cont CEC Bank Miercurea Ciuc, nr. RO26CECEHR0143RON0029733, titular Asociația Balint, cod fiscal: 5023579 (virament) sau 25.11.01.03.19.19 (depunere în numerar)

 

Către autori

Se primesc articole cu tematică legată de activitatea grupurilor Balint din România și din străinătate, de orice fel de terapie de grup, de psihoterapie, de psihologie aplicată și de alte abordări ale relației medic - pacient (medicină socială, responsabilitate medicală, bioetică, psihosomatică, tanatologie etc.). Redactorul șef și / sau lectorul au dreptul de a face cuvenitele corecturi de formă și conținut ale lucrării și rezumatului, iar, în cazul neconcordanțelor de fond, vor retrimite articolele autorilor cu sugestiile pentru corectare. Deoarece revista se difuzează și colegilor din străinătate, articolele care nu se limitează doar la descrierea evenimentelor Balintiene, trebuie să aibă un rezumat în limba română și engleză, de maximum 10 rânduri dactilografiate, cu 3-5 cuvinte cheie. Pentru rigoarea științifică, apreciem menționarea bibliografiei cât mai complet și mai corect, conform normelor Vancouver, atât pentru articolele din periodice cât și pentru monografii (citarea în text se notează cu cifre arabe în paranteză rotundă, iar în bibliografie se înșiră autorii în ordinea citării, nu în cea alfabetică și doar acei autori care au fost citați în lucrare).

Recenziile cărților trebuie să cuprindă datele de identificare a cărții în cauză - autorii, titlul, toate subtitlurile, anul apariției, editura, orașul, numărul de pagini și ISBN-ul. Se trimite în fișier separat imaginea scanată a copertei. Se primesc doar materiale trimise pe memory-stick sau prin e-mail ca fișier atașat. Se vor folosi numai caractere românești din fontul Times New Roman, culese la mărimea 12, în WORD 6.0 sau 7.0 din WINDOWS. Imaginile - fotografii, desene, caricaturi, grafice - vor fi trimise ca fișiere separate, cu specificarea locului unde trebuie inserate în text pentru lecturarea lor corectă. Pentru grafice este important să se specifice programul în care au fost realizate.

Articolele trimise vor fi însoțite de numele autorului, cu precizarea gradului științific, a funcției și a adresei de contact, pentru a li se putea solicita extrase. Autorii vor scana o fotografie - tip pașaport sau eseu - pe care o vor trimite ca fișier atașat la adresa redacției.

Autorii sunt rugați să se conformeze regulilor de redactare a articolelor.

Conținutul articolelor nu reprezintă neapărat și părerea redacției, autorii asumându-și responsabilitatea pentru corectitudinea datelor, afirmațiilor și pentru tonul folosit în text.

Manuscrisele sunt lecturate de un comitet de referenți, care propune eventualele modificări, fiind apoi transmise autorului prin intermediul redacției. Decizia lor este incontestabilă.

Toate drepturile de multiplicare sau reeditare, chiar și numai a unor părți din materiale, aparțin Asociației Balint.